loading ...
loading ...
automatska-skica41-740x449

O priručniku „Intepersonalna komunikacija“

Samo da se klika; danas postaje vec iritantno kako ljudi sjede na kavi i dopisuju se preko mobitela. Tehnologija je dovela gotovo do savršenih mogućnosti komuniciranja, ali je komunikacije među ljudima sve manje i manje!
Vjerojatno nikada u ljudskoj povijest promjene u svim segmentima života i rada nisu bila tako snažne i brze kao zadnjih desetljeća. Granice se polako brišu i povećava se značaj globalnih odnosa uključivo i tržište.

Utrka u vremenu u svim segmentima postaje sve brža i oštrija, zato je važno poznavati trendove, uloge se mijenjaju i suradnja je ključna riječ, a suradnja je gotovo nemoguća bez dobre komunikacije. Populacija stari, životni vijek čovjeka se produžava, snažno se povećava uloga komunikacije i sve je veći broj ljudi uključeno u komuniciranje pa dominira kultura ekrana, osobito kod mlađih.
Živimo u dinamičnom vremenu u kojem suvremena tehnološka rješenja u oblikovanju i prijenosu informacija rezultiraju pojavom novih komunikacijskih paradigmi. Možemo reći da komunikacija ima ključnu ulogu u stvaranju povoljnih i nepovoljnih dojmova kako o pojedincu tako i o poduzeću, radnom okruženju, proizvodima i uslugama.
Bez obzira na fantastičan razvoj tehnologija, uključivo internet, komunikaciju licem u lice (interpersonalno), između osoba, neće moći zamjeniti nikakva tehnologija, pa značenje interpersonalne komunikacije za razvoj odnosa ostaje dominirajuće. Komunikacija, naglašeno interpersonalna, je jedna od osnovnih ljudskih potreba koja čovjeku omogućava interakciju s drugima i zajednicom u cjelini. Za komunikaciju nisu potrebne riječi, poznavanje gramatike i sl., ljudi komuniciraju i prije nego što počnu govoriti, koristeći se zvukovima, pokretima i gestama. Komunikacija je proces podjele misli i njihovog značenja različitim verbalnim i neverbalnim porukama.

Posebnost komunikacije, dakle razmjene poruka, između osoba kao kanala komuniciranja (interpersonalna komunikacija) sagledava se u kompleksnosti pojedinih poruka te raznorodnosti percepcije nizom osjetila što se nikada neće moći postići tehničkim rješenjima (npr. internetom).

Dobri međuljudski odnosi, reputacija, osobni image… nisu rezultat slučaja, nego poznavanja i primjene određenih elemenata uspješne komunikacije, posebno u poslovnom okruženju.

Upravo zbog svega navedenog želja je osvjetliti ključne sadržaje interpersonalne komunikacije u ovom priručniku te biti vodič svakom ko želi efikasnije komunicirati s drugima i javnošću.

Iznimna složenost ove problematike nagnala nas je da joj pristupima sa stajališta najbolje prakse i bez ambicije da otvorima teoretske dileme kojih ima, dapače; želja je pomoći onima kojima ova materija nije bliska ili je sama vještina manje važna u profesionalnoj orjentaciji.

Cilj ove knjige-priručnika počiva na ambiciji da čitatelji bolje shvate multidisciplinarnost i složenost komuniciranja, naglašeno interpersonalnog, u novoj ekonomiji digitalnog doba i složenost dijaloga između pojedinaca i zajednice.

Iz cilja knjige proizlazi i struktura njenog sadržaja kroz pojedina poglavlja koja završavaju korisnim primjerima iz prakse te posebnim dodacima (prilozima) na kraju.
U prvom se poglavlju govori o osnovnim sadržajima koji čine intepersonalnu komunikaciju, o pojmu komuniciranja, modelima i pojedinim sastavnicama.
U drugom se poglavlju obrađuju verbalni aspekt interpersonalne komunikacije, određena pravila za uspješniju komunikaciju kao i zaprekama i strahovima.
U trećem se poglavlju sagledava neverbalni aspekt osobne komunikacije, govor tijela i paraverbalno s naglaskom na ključnim porukama tijela i komunikacijskim zonama.
U četvrtom poglavlju promatraju se ključni mehanizmi i daju korisni savjeti za uspješniju komunikaciju, kako intepersonalno tako i za javne nastupe i prezentaciju sadržaja s naglaskom na prvi kontakt.
Prilozi, sadržavaju izbor nekih poruka tijela kao tipične poruke tijela koje susrećemo svakodnevno kao i preporuke za bolji govor tijela..

Na kraju, zahvaljujemo se svim suradnicima na dragocjenoj pomoći i podršci, na savjetima i sugestijama te interpolacijama u pojedinim dijelovima sadržaja s nadom da će ovaj rad biti koristan priručnik svima onima koji se žele unaprijediti svoju komunikaciju i javni nastup te ovladati ovom fantastičnom i vječito intrigantnoj disciplini.

O priručniku „Intepersonalna komunikacija“

Nova objava

Samo da se klika; danas postaje vec iritantno kako ljudi sjede na kavi i dopisuju se…

Native advertising – neprikriveno prikriveno oglašavanje

Oglašavanje

…u zadnje vrijeme učestala su pitanja i dvojbe, kako pravne tako i eticke naravi, u pogledu…

Osvojili smo HUOJ Grand PRix!

Oglašavanje

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) je u petak 13.3. dodijelila nagrade najboljim ostvarenjima u…

NOVO! Odgovorno oglašavanje – Pravo i etika u tržišnom komuniciranju

piše Kamilo Antolović, sudski vještak za oglašavanje

O knjizi i sadržaju Živimo u dinamičnom vremenu u kojem suvremena tehnološka rješenja u oblikovanju i…

„VIP – mladi diskriminiraju stare?“

piše Kamilo Antolović, sudski vještak za oglašavanje

Ovih dana, a posebno iritiran agresijom oglasa dok uživam u nogometu, “oko mi para” VIP-ova serija…

Male firme rade male gluposti, a velike firme velike gluposti?

piše Kamilo Antolović, sudski vještak za oglašavanje

http://www.index.hr/black/clanak/dobili-na-tisuce-negativnih-komentara-a-s-njima-su-odlucili-uciniti-ovo/737837.aspx …nedavno sam zamoljen da dam vidjenje poruke (video spota) tvrtke s dugogodišnjom tradicijom Honey Maid…

Kako ocjenjivati plagijat u oglašavanju?

piše Kamilo Antolović, sudski vještak za oglašavanje

Stalna je dvojba, kreirati ili kopirati? Naravno, proizvodi danas postaju sve sličniji i sve je teže…

Još jedna kakasta godina oglašavanja?

piše Kamilo Antolović, sudski vještak za oglašavanje

U prvim danima ove, još jedne, po svemu sudeći godine pune poslovnih i inih teškoća, promišljam…

Nova zabrana oglašavanja cigareta

piše Kamilo Antolović, sudski vještak za oglašavanje

Prema nekim podacima u Europskoj uniji registrira se oko 700 tisuća smrtnih slučajeva (u Hrvatskoj je procjena oko…

Ona skriva “osmijeh” – vrijeđa li feredžom?

piše Kamilo Antolović, sudski vještak za oglašavanje

Stiže mi pismo od meni drage Tanje u kojem kaže da je ovaj oglas vrijeđa. Ja…

Back To Top