loading ...
loading ...
blog_post

NOVO! Odgovorno oglašavanje – Pravo i etika u tržišnom komuniciranju

O knjizi i sadržaju

Živimo u dinamičnom vremenu u kojem suvremena tehnološka rješenja u oblikovanju i prijenosu informacija rezultiraju pojavom novih komunikacijskih paradigmi. Možemo reći da komunikacija ima ključnu ulogu u stvaranju povoljnih i nepovoljnih dojmova kako o pojedincu tako i o poduzeću, radnom okruženju, proizvodima i uslugama. Upravo se zbog svega navedenog pred marketing, posebno oglašavanje, postavljaju brojni izazovi, osobito oni etičke i pravne prirode. Danas, kada je stimulacija potrošnje i lojalnost kupca presudna za tržišni uspjeh, kada poduzeća ne biraju sredstva ni metode kako bi marketiranjem povećala potražnju i maksimirala profite, odgovorno (zakonito i moralno) tržišno komuniciranje postaje neizostavnim elementom usklađivanja interesa poduzeća, pojedinca i zajednice u cjelini. Ovi izazovi i potrebe usklađivanja postaju još zahtjevniji razvojem novih komunikacijskih paradigmi, digitalnih tehnologija i interaktivnih tržišnih komunikacija.

Tržišne su komunikacije, u izgradnji novih paradigmi i novoj ekspanziji, značajno restrukturirale ulaganja pa digitalno, posebno mobilno oglašavanje ubrzano raste te se pojavljuju novi mediji, sredstva i tehnologije. Sukladno trendovima, marketinški stručnjaci mijenjaju i način komunikacije s potrošačima. Riječ je o komunikacijskom spletu koji će najučinkovitije dosegnuti ciljani segment potrošača, stvoriti visoku potražnju i vrijednost proizvoda ili brenda, poželjan imidž i dugoročno osigurati prodaju uz najmanja ulaganja. Iz navedenog proizlazi i novi splet dilema etičke, ekološke, zakonodavne i društvene naravi na koje se ubrzano traže primjereni odgovori i rješenja.

Upravo je to svrha i zadaća Odgovornog oglašavanja – osvijetliti put u traženju gospodarski i društveno prihvatljivih rješenja u tržišnom komuniciranju digitalnog doba.

Teme smo u knjizi nastojali sagledati u njihovoj višeperspektivnosti, kako s aspekta tržišnog komuniciranja tako i kroz prizmu prihvatljivosti potrošačima i zajednici, a sve u cilju učinkovitijeg razumijevanja suvremenih procesa u području tržišnog komuniciranja. Dakako, naglasak je na promatranju zakonitosti i etičnosti ove značajne gospodarske grane iznimnog utjecaja na pojedinca i zajednicu. Zbog svega toga aktualna marketinška funkcija traži kompetentne, svestrane znalce za profesionalne tržišne komunikacije, kako u poduzećima i njihovim odjelima, tako i u specijaliziranim agencijama, institucijama, društvenim organizacijama, javnoj upravi i drugdje. Potrošači i korisnici zahtijevaju, što im omogućavaju nove, prije svega interaktivne digitalne komunikacije, svoju aktivnu uključenost ne samo u komunikaciju, već i ukupnost poslovanja organizacije, čime društveno prihvatljivo ponašanje organizacije, uključujući i odgovorno oglašavanje, postaje imperativ.

Cilj ove knjige počiva na ambiciji da čitatelji bolje shvate multidisciplinarnost menadžmenta tržišnih komunikacija u novoj ekonomiji digitalnog doba i složenost dijaloga između potrošača i proizvoda, između onoga što kupac misli da kupuje i onoga što želi biti. Taj se odnos mijenja i često obmanjuje kao nikada prije pa je zakonitost i etičnost tog odnosa neizostavna sastavnica suvremenog tržišnog komuniciranja. Želja je da ova knjiga bude korisno pomagalo onima koji žele ovladati ovom problematikom, koristan i praktičan priručnik za sve profesionalce koji se bave oglašavanjem i tržišnim komuniciranjem te marketingom u cjelini, ali i studentima koji žele pobliže upoznati odgovorno oglašavanje i njegovu društvenu višedimenzionalnost.

Više o knjizi

O priručniku „Intepersonalna komunikacija“

Nova objava

Samo da se klika; danas postaje vec iritantno kako ljudi sjede na kavi i dopisuju se…

Native advertising – neprikriveno prikriveno oglašavanje

Oglašavanje

…u zadnje vrijeme učestala su pitanja i dvojbe, kako pravne tako i eticke naravi, u pogledu…

Osvojili smo HUOJ Grand PRix!

Oglašavanje

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) je u petak 13.3. dodijelila nagrade najboljim ostvarenjima u…

NOVO! Odgovorno oglašavanje – Pravo i etika u tržišnom komuniciranju

piše Kamilo Antolović, sudski vještak za oglašavanje

O knjizi i sadržaju Živimo u dinamičnom vremenu u kojem suvremena tehnološka rješenja u oblikovanju i…

„VIP – mladi diskriminiraju stare?“

piše Kamilo Antolović, sudski vještak za oglašavanje

Ovih dana, a posebno iritiran agresijom oglasa dok uživam u nogometu, “oko mi para” VIP-ova serija…

Male firme rade male gluposti, a velike firme velike gluposti?

piše Kamilo Antolović, sudski vještak za oglašavanje

http://www.index.hr/black/clanak/dobili-na-tisuce-negativnih-komentara-a-s-njima-su-odlucili-uciniti-ovo/737837.aspx …nedavno sam zamoljen da dam vidjenje poruke (video spota) tvrtke s dugogodišnjom tradicijom Honey Maid…

Kako ocjenjivati plagijat u oglašavanju?

piše Kamilo Antolović, sudski vještak za oglašavanje

Stalna je dvojba, kreirati ili kopirati? Naravno, proizvodi danas postaju sve sličniji i sve je teže…

Još jedna kakasta godina oglašavanja?

piše Kamilo Antolović, sudski vještak za oglašavanje

U prvim danima ove, još jedne, po svemu sudeći godine pune poslovnih i inih teškoća, promišljam…

Nova zabrana oglašavanja cigareta

piše Kamilo Antolović, sudski vještak za oglašavanje

Prema nekim podacima u Europskoj uniji registrira se oko 700 tisuća smrtnih slučajeva (u Hrvatskoj je procjena oko…

Ona skriva “osmijeh” – vrijeđa li feredžom?

piše Kamilo Antolović, sudski vještak za oglašavanje

Stiže mi pismo od meni drage Tanje u kojem kaže da je ovaj oglas vrijeđa. Ja…

Back To Top