loading ...
loading ...
img_article

Male firme rade male gluposti, a velike firme velike gluposti?

http://www.index.hr/black/clanak/dobili-na-tisuce-negativnih-komentara-a-s-njima-su-odlucili-uciniti-ovo/737837.aspx

…nedavno sam zamoljen da dam vidjenje poruke (video spota) tvrtke s dugogodišnjom tradicijom Honey Maid koja je prošlog mjeseca emitirala spot “This is Wholesome” (Ovo je zdravo) u kojem su prikazane razne obitelji; od samohranih roditelja do istospolnih parova.
Kako god, ne može se poreći kako ova poruka (oglas), baš zbog svoje intrigantne tematike i prikaza obitelji na neobičan i provokativan način, skreće pozornost, propituje i aktivira promatrača i stvara reakciju (baš kako i treba činiti oglasna poruka) pa bi se moglo reći kako su polučeni željeni komunikacijski rezultati, tj. ostvarena je toliko željena efikasnost ulaganja u samu poruku i oglašavanje.
Ipak, nije dovoljno da poruka skrene pozornost, da vikne iz mnoštva drugih, da skrene pozornost na sebe i oglašeni proizvod, već je potrebno da stvori reakciju i aktivitet koji se manifestiraju kao simpatija za poruku, proizvod i poduzeće. Potpuno je kontraproduktivno da poruka izazove negativne reakcije, kritike, prijezir, u konačnici smanjenje potražnje (prodaja) i simpatije (image). Dakle, nije teško zaključiti da “svaka reklama nije dobra reklama“!

Promatrajući ovu poruku i pojedine sadržaje, a pritom ne sporeći bilo čije pravo slobode u kreiranju poruke i kampanje pa i ovakvog uratka, ne može se zaobići valorizacija konteksta i sadržaja poruke, a posebno etičnosti i učinkovitosti ovakvog oglašavanja:
1. ukupan pristup komunikaciji i samoj kreaciji, gdje se odstupa od uvriježenih kulturnih (moralnih) vrednota zajednice kojoj se poruka upućuje, može biti problematičan i izazvati negativne reakcije dijela primatelja poruke za oglašeni proizvod, ali i snažniju negativnu reakciju dijela ukupne javnosti,
2. baš zbog takvih problematičnosti pojedinih sadržaja (prema moralnom standardu većine) poruka može izazvati negativne reakcije dobrog dijela auditorija, pa je s tog osnova takva komunikacija kontraproduktivna tim više ako znamo da se loš glas širi oko četiri puta brže od dobroga (od usta – do usta),
3. ono što se posebno uočava je reakcija (pisani negativni komentari) na takvu poruku te tretman negativiteta i njihovo „pretvaranje“ (mora se reći vizualno na efektan način) u riječ „ljubav“ te „utapanje“ tih negativiteta u pozitivistički kontekst čime se manipulira takvim negativnim mišljenje, ali i izaziva dodatna negativna reakcija tog dijela auditorija!
Zaključno, ne ocjenjujući da li se ovakvom porukom narušava neka norma Zakona i Kodeksa u Hrvatskoj, može se konstatirati kako je ovakva komunikacija na negativne reakcija dijela auditorija nekorektna i kontraproduktivna, kao i sama ideja masovne komunikacije „dosta neobičnih obitelji“ kojima se izaziva negativna reakcija znatnog dijela auditorija!
Upitajmo se; „u referendumskom“ svjetlu, o reakcijama na ovakvu poruku u Hrvatskoj, ma sigurno bi ju hvalili? na sve strane???

O priručniku „Intepersonalna komunikacija“

Nova objava

Samo da se klika; danas postaje vec iritantno kako ljudi sjede na kavi i dopisuju se…

Native advertising – neprikriveno prikriveno oglašavanje

Oglašavanje

…u zadnje vrijeme učestala su pitanja i dvojbe, kako pravne tako i eticke naravi, u pogledu…

Osvojili smo HUOJ Grand PRix!

Oglašavanje

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) je u petak 13.3. dodijelila nagrade najboljim ostvarenjima u…

NOVO! Odgovorno oglašavanje – Pravo i etika u tržišnom komuniciranju

piše Kamilo Antolović, sudski vještak za oglašavanje

O knjizi i sadržaju Živimo u dinamičnom vremenu u kojem suvremena tehnološka rješenja u oblikovanju i…

„VIP – mladi diskriminiraju stare?“

piše Kamilo Antolović, sudski vještak za oglašavanje

Ovih dana, a posebno iritiran agresijom oglasa dok uživam u nogometu, “oko mi para” VIP-ova serija…

Male firme rade male gluposti, a velike firme velike gluposti?

piše Kamilo Antolović, sudski vještak za oglašavanje

http://www.index.hr/black/clanak/dobili-na-tisuce-negativnih-komentara-a-s-njima-su-odlucili-uciniti-ovo/737837.aspx …nedavno sam zamoljen da dam vidjenje poruke (video spota) tvrtke s dugogodišnjom tradicijom Honey Maid…

Kako ocjenjivati plagijat u oglašavanju?

piše Kamilo Antolović, sudski vještak za oglašavanje

Stalna je dvojba, kreirati ili kopirati? Naravno, proizvodi danas postaju sve sličniji i sve je teže…

Još jedna kakasta godina oglašavanja?

piše Kamilo Antolović, sudski vještak za oglašavanje

U prvim danima ove, još jedne, po svemu sudeći godine pune poslovnih i inih teškoća, promišljam…

Nova zabrana oglašavanja cigareta

piše Kamilo Antolović, sudski vještak za oglašavanje

Prema nekim podacima u Europskoj uniji registrira se oko 700 tisuća smrtnih slučajeva (u Hrvatskoj je procjena oko…

Ona skriva “osmijeh” – vrijeđa li feredžom?

piše Kamilo Antolović, sudski vještak za oglašavanje

Stiže mi pismo od meni drage Tanje u kojem kaže da je ovaj oglas vrijeđa. Ja…

Back To Top